หญ้านวลน้อย

 :: หญ้านวลน้อย
 เป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมาก สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด
เช่น ดินเหนียว ดินปนทราย และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
และยังทนต่ออากาศร้อนและแห้งแล้ง หรือน้ำท่วมขังแฉะ ได้เป็น
ครั้งคราว  ลักษณะของใบใกล้เคียงกับหญ้าญี่ปุ่นแต่จะใบใหญ่กว่า
และไม่หยาบกระด้าง เหมือนหญ้าญี่ปุ่น และการเจริญเติบโตเร็วกว่า
ขึ้นง่ายและแตกกอเร็ว  ชอบขึ้นในที่กลางแจ้ง หรือในที่ร่ม ที่มี
แสงแดดส่องถึงบ้าง และพอเพียง ทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี  เป็น
หญ้าที่ดูแลง่ายกว่าหญ้าชนิดอื่น   การตัดหญ้า ควรตัดในระยะ
1-1.5 นิ้วโดยประมาณ และไม่ควรปล่อยให้มีช่อดอก  เพราะจะทำ
ให้สนามไม่สวย ตัดได้ทุก 2 สัปดาห์
หญ้าที่สมบูรณ์เต็มที่ แปลงหญ้านวลน้อยของเรา
      จากภาพที่ถ่ายมาเป็นแปลงหญ้าของเราจริงๆ จะสังเกตได้ว่าไม่มีต้นข้าว หรือหญ้าไทยปะปน
อยู่เลย เป็นเพราะเราดูแลแปลงหญ้าของเราตลอด หลังจากรดน้ำหญ้าเสร็จเราจะเก็บและกำจัดหญ้า
ชนิดอื่นที่มีปะปนอยู่เป็นประจำ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*