หญ้าเบอร์มิวด้าร์

  • หญ้าเบอร์มิวด้าร์(Bermuda Grass) หรืออีกชื่อที่คนไทยใช้เรียกกันคือ หญ้าแพรก สามารถนำมาปลูกเป็นสนามได้เช่นกัน ลำต้นจะค่อนข้างแบนและตั้งตรงหรือโค้งจากฐานของลำต้น มีทั้งลำต้นใต้ดินและบนดิน ซึ่งแตกแขนงออกมาแล้วมีรากที่ข้อ ใบ ค่อนข้างบางเรียวแหลม ขอบใบมีขนเล็กๆ ใบมีสีเขียวเข้ม เนื้อใบค่อนข้างหยาบ ต้องการแสงแดดเต็มที่ในการเจริญเติบโตจึงจะได้หญ้าที่ดี ถ้าปลูกในที่ร่มหรือตามชายคาบ้านลำต้นจะยาวยืด ใบหญ้าจะบางอ่อนแอ
  • หญ้าเบอร์มิวด้าร์ ทนต่อการเหยียบย่ำได้ดี มีความทนต่อโรคและแมลงได้ดีในสภาพแวดล้อมและการดูแลที่เหมาะสม การใช้หญ้านี้มาทำสนามต้องระมัดระวัง เนื่องจากหญ้านี้มีการเจริญเติบโตเร็ว มั่นคอยตัดใบบ่อยๆ  จึงจะทำให้สนามดูสวยงาม
  • ราคาขายหญ้า
- หญ้านวลน้อย       ตารางเมตรละ         14   บาท
- หญ้ามาเลเซีย        ตารางเมตรละ         16   บาท
- หญ้าญี่ปุ่น           ตารางเมตรละ         15   บาท
- หญ้าเบอร์มิวด้าร์    ตารางเมตรละ         25   บาท

โทรสอบถามราคาอีกครั้ง ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และ
ปริมาณหญ้าที่ออกมาในขณะนั้น