หญ้ามาเลเซีย

  • หญ้ามาเลเซีย(Axonopus Compressus) เป็นหญ้าใบกว้าง ใบสีเขียวเข้ม ทนร่มได้ดี ไม่ควรปลูกกลางแดดเพราะรากสั้นทำให้เหี่ยวแห้งเร็ว ชอบน้ำมาก แต่ไม่ขังแฉะ ถ้าขังแฉะต้นจะแคระแกรน ใบจะเหลืองและตายได้ ทนการเหยียบย่ำได้น้อยกว่าหญ้านวลน้อย มากและฟื้นตัวช้า ในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางก็สามารถขึ้นได้ดีและขึ้นได้ดีในสถานที่ที่มีแสงน้อยหรือร่มรำไร จะเจริญเติบโตได้ดีรากจะแน่น ถ้าปลูกในที่ที่มีแสงแดดจัดทำให้ข้อปล้องจะสั้นและมีสีแดงส่วนใบก็จะเล็กลงและมีสีแดงด้วย หญ้ามาเลเซีย เป็นหญ้าที่ต้องการน้ำมาก ซึ้งก็มาจากการที่มีใบที่ใหญ่ ทำให้มีการคายน้ำมาก ในฤดูแล้งถ้าขาดน้ำใบจะเหลือง และชะงักการเจริญเติบโต
  • หญ้ามาเลเซีย เป็นหญ้าที่นิยมใช้ตกแต่งสวนในพื้นที่ร่ม และคุมวัชพืชได้ดี แต่ไม่ทนต่อดินเค็ม หญ้ามาเลเซีย ที่ใช้ปลูกโดยเมล็ดจะสามารถป้องกันการพังทลายของดินที่มีความลาดชันสูงได้ดีเช่นกัน
  • ราคาขายหญ้า
- หญ้านวลน้อย       ตารางเมตรละ         14   บาท
- หญ้ามาเลเซีย        ตารางเมตรละ         16   บาท
- หญ้าญี่ปุ่น           ตารางเมตรละ         15   บาท
- หญ้าเบอร์มิวด้าร์    ตารางเมตรละ         25   บาท

โทรสอบถามราคาอีกครั้ง ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และ
ปริมาณหญ้าที่ออกมาในขณะนั้น