หญ้าพาสพาลั่ม

  • หญ้าพัลลัม(Passpalum Grass) หรือหญ้าพาสพาลั่ม  เป็นหญ้าที่มีลักษณะสวยที่สุดในบรรดาหญ้าปูสนามทั้งหมด ใบจะมีขนาดเท่ากับหญ้านวลน้อย แต่มีสีเขียวเข้มกว่าปลายใบจะมนหญ้าพาสพาลั่มนี้จะมีความนิ้มที่สุดเมื่อได้สัมผัส เป็นหญ้าที่ชอบแดดจัดจึงเหมาะที่จะปลูกในที่โลงแจ้ง ไม่ทนในพื้นที่ร่มเลย ชอบน้ำพอประมาณ แต่ไม่ขังแฉะ ถ้าดูแลได้ดีจะมีความเขียวเข้มมากและหนานุ่ม
  • หลังการตัดใบทุกครั้งควรมีการให้ปุ๋ยตามตลอดและควรมีการให้ยาไล่แมลงร่วมด้วย เพราะเป็นหญ้าที่มีความเขียวและนุ่ม จึงเป็นอาหารของตัวอ่อนแมลงหรือหนอนหลายชนิดจะกัดกิดใบจนหมด ถ้าพบอาการดังกล่าวให้ตัดใบเก่าที่เหลืออยู่ออก แล้วใช้ยาฆ่าแมลงจะเป็นชนิดผงหรีอชนิดน้ำก็ได้ ผสมลงในปุ๋ย แล้วหว่านให้ทั้วๆ แปลงหลังจากนั้นสนามหญ้าก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิม
  • ราคาขายหญ้า
- หญ้านวลน้อย       ตารางเมตรละ         14   บาท
- หญ้ามาเลเซีย        ตารางเมตรละ         16   บาท
- หญ้าญี่ปุ่น           ตารางเมตรละ         15   บาท
- หญ้าเบอร์มิวด้าร์    ตารางเมตรละ         25   บาท

โทรสอบถามราคาอีกครั้ง ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และ
ปริมาณหญ้าที่ออกมาในขณะนั้น