หญ้านวลน้อย

  • หญ้านวลน้อย(ZoysiaMatrella) เป็นหญ้าที่เจริญเติมโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อนชอบแดดจัด ทนการเหยียบย่ำได้ดี ปลูกได้ในทุกพื้นที่ แต่เป็นหญ้าที่ต้องการดินที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร  ระบายน้ำได้ดี  ไม่ชอบน้ำขังแฉะ การตัดควรตัดให้สูง 0.5 - 1  นิ้ว ควรจะตัดบ่อย ๆ และตัดให้ต่ำเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตเป็นกระจุกและควรมีการให้ปุ๋ยไนโตรเจน(N)สูง จำพวกปุ๋ยยูเรียทุกเดือน
  • หญ้านวลน้อย เป็นหญ้าพื้นเมืองของไทยและเป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมาก สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียวหรือดินปนทราย  และยังปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดีได้ง่าย   ยังทนต่ออากาศร้อนและแห้งแล้งหรือที่น้ำท่วมขังแฉะได้เป็นครั้งคราว จึงเป็นที่นิยมปลูกกันมากเป็นหญ้าที่จัดอยู่ในประเภทใกล้เคียงกับหญ้าญี่ปุ่น  แต่มีใบกว้างกว่าและใบไม่แข็งกระด้างเหมือนหญ้าญี่ปุ่น หญ้าชนิดนี้ขึ้นง่าย แตกกอได้เร็วและการเจริญเติบโตดี ลำต้น จะตั้งและแข็งแรง มีลำต้นใต้ดินมาก ใบมีขนาดปานกลาง สีเขียวอ่อน ใบจะยืดหยุ่นตัวดีเช่นกันในเวลาที่เหยียบย่ำ เวลาเดินแล้วจะนุ่มเท้า ขึ้นคลุมดินได้แน่นดี ใบนุ่มกว่าหญ้าญี่ปุ่น และไม่ระคายผิวหนังเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วดูคล้ายพรม ชอบขึ้นในพื้นที่กลางแจ้ง แต่ในที่ร่มมีแดดส่องถึงพอเพียงก็สามารถขึ้นได้เช่นกัน
  • ในฤดูแล้งต้องคอยหมั่นรดน้ำอยู่เสมอ มิฉะนั้นใบจะเหลืองแต่ไม่ถึงตายนอกจากนี้ยังทนต่อดินเค็มได้บ้างและยังต้านทานต่อโรคแมลงได้ดี จึงนิยมนำมาใช้ทำสนามกีฬา  สนามเด็กเล่น  สวนสาธารณะ สนามกอล์ฟสถานที่ราชการและเป็นสวนหย่อมในบ้านเพราะเป็นหญ้าที่ดูแลรักษาง่ายกว่าหญ้าชนิดอื่นๆ บางครั้งอาจถูกปล่อยปละละเลยไปบ้าง แต่เมื่อกลับมาดูแลรักษาใหม่ก็สามารถกลับมาสวยงามเหมือนเดิมได้ การตัดใบควรตัดทุก 2 - 3 สัปดาห์ต่อครั้ง  เสร็จแล้วควรว่านปุ๋ยและรดน้ำให้ทั่ว เท่านี้ก็จะได้สนามที่สวยงามตลอดไป
  • จากภาพที่ถ่ายมาเป็นแปลงหญ้าของเราจริงๆ จะสังเกตได้ว่าไม่มีต้นข้าว หรือหญ้าไทยปะปน

อยู่เลย เป็นเพราะเราดูแลแปลงหญ้าของเราตลอด หลังจากรดน้ำหญ้าเสร็จเราจะเก็บและกำจัดหญ้าชนิดอื่นที่มีปะปนอยู่เป็นประจำ

  • ราคาขายหญ้า
- หญ้านวลน้อย       ตารางเมตรละ         14   บาท
- หญ้ามาเลเซีย        ตารางเมตรละ         16   บาท
- หญ้าญี่ปุ่น           ตารางเมตรละ         15   บาท
- หญ้าเบอร์มิวด้าร์    ตารางเมตรละ         25   บาท

โทรสอบถามราคาอีกครั้ง ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และ
ปริมาณหญ้าที่ออกมาในขณะนั้น