หญ้าญี่ปุ่น

  • หญ้าญี่ปุ่น(Japanese Lawngrass) เป็นหญ้าที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่เขตร้อน แต่ก็สามารถเจริญเติบโตได้ในเขตหนาวและแห้งแล้งซึ่งมีการเจริญเติบโตได้ดีพอสมควร แต่ปลูกในพื้นที่ชื้นแฉะจะไม่ดีนัก  สามารถทนต่อพื้นที่ร่มได้ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ ในพื้นที่ดินเค็มก็พอจะปลูกได้แต่ไม่ดีนัก แต่จะชอบขึ้นได้ดีในพื้นที่ดินเหนียว
  • หญ้าญี่ปุ่น ลำต้นจะตั้งแข็งทั้งลำต้นบนดินและลำต้นใต้ดิน ใบมีสีเขียวเข้ม ใบเล็กละเอียดกลมแข็งปลายใบแข็งกระด้างเวลาสัมผัสจะระคายผิวหนัง หญ้าญี่ปุ่นต้องการน้ำมากและเติบโตช้า แต่ถ้าขึ้นแล้วจะหนาแน่นมาก ใช้คุมวัชพืชได้ดี  ถ้าขาดน้ำใบจะเหลืองทนต่อการเหยียบย่ำพอสมควรแต่ไม่ค่อยยืดหยุ่นตัวเหมือนหญ้านวลน้อย  การตัดใบควรตัดให้สั้นโดยตัดทุกๆ 7 -10 วัน จะทำให้หญ้าแน่นและสวยดีแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานวัน หญ้าจะขึ้นเป็นกระจุก เวลาตัดหญ้าจะมีสีเหลืองเป็นหย่อมๆ มองดูไม่สวยงาม ซึ้งเป็นข้อเสียของหญ้าชนิดนี้ เนื่องจากหญ้าญี่ปุ่นมีลำต้นและใบที่แข็งมากทำให้เวลาตัดต้องมั่นรับคมใบมีดอยู่เสมอและข้อเสียอีกอย่างของหญ้าชนิดนี้คือปลายใบเรียวแหลมจะทิ่มตำทำให้ระคายผิวหนัง
  • ราคาขายหญ้า
- หญ้านวลน้อย       ตารางเมตรละ         14   บาท
- หญ้ามาเลเซีย        ตารางเมตรละ         16   บาท
- หญ้าญี่ปุ่น           ตารางเมตรละ         15   บาท
- หญ้าเบอร์มิวด้าร์    ตารางเมตรละ         25   บาท

โทรสอบถามราคาอีกครั้ง ราคาอาจมี
การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความต้องการ และ
ปริมาณหญ้าที่ออกมาในขณะนั้น