ปูหญ้า

งานปูหญ้านั้นมีส่วนที่สำคัญที่ลูกค้าต้องคำนึงถึงอยู่  2  ส่วนคือ

1. พื้นที่ โดยทั้วไปการปูหญ้าไม่ว่าจะเป็นสวนในบ้าน สวนสาธารณะ สนามฟุตบอล สนามขนาดใหญ่ทั่ว ๆไป การปรับพื้นที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้สวนหรือสนามนั้นดูสวยงานเพียงใด ถ้าเป็นสวนในบ้านที่มีพื้นที่ไม่มากเกินไป การปรับพื้นที่ทำได้ง่ายกว่าความเรียบของพื้นที่ก็ทำได้ง่าย โดยใช้ทรายขี้เป็ดหรือทรายถมช่วยการปรับหน้าดิน การใช้ทรายปรับพื้นที่นั้นทำให้พื้นที่ดูเรียบเนียนกว่าการใช้ดินมากและในพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น สนามฟุตบอล การปรับพื้นที่จะใช้ เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่ ความเรียบของพื้นที่จึงสามารถกำหนดได้ว่าตองการเรียบเพียงใด ลูกค้าบางรายปรับพื้นสนามมาไม่เรียบเพียงพอ แต่หวังให้ปูหญ้าทับไปเพื่อปกปิดพื้นที่ไว้  ขอบอกว่าความคิดนี้ผิดอย่างมาก เพราะถ้าพื้นที่ไม่เรียบเวลาปูหญ้าลงไปจะทำให้มองเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนที่ยังไม่ได้ปูหญ้าเสียอีกและการแก้ไขก็ทำได้อยากและเสียค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นก่อนการปูหญ้าควรมั่นใจว่าพื้นที่มีความเรียบตามที่เราต้องการแล้ว

2. ระบบน้ำ หลังการปูหญ้ามีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีน้ำใช้สำหรับรดหญ้าที่ปลูกใหม่ๆ ลูกค้าบางรายไม่ค่อยให้ความสำคัญกับระบบน้ำเท่าที่ควรมาเตรียมน้ำพร้อมกับการปูหญ้า ซึ่งบางครั้งเกิดปัญหาไม่ราบรื่นอย่างที่คิดไว้ เลยทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้นกว่าที่จะมีน้ำรดหญ้า จะทำให้หญ้าเสียหายได้ ดั้งนั้นทางที่ดีควรเตรียมให้พร้อมก่อนปูจะดีที่สุด