การจัดส่ง

  •  เมล็ดหญ้า - จัดส่งทางไปรษณีย์ อัตราค่าบริการ

  • หญ้าแผ่น - จัดส่งโดยรถบรรทุก